Katarzyna Szmigiel

Image

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie sprzedażą, oraz Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończyła również studium zamówień publicznych.

Zajmuje się obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz obsługi inwestycji.

Wiedza teoretyczna poparta jest bogatą wiedzą praktyczną nabytą w trakcie samodzielnego przeprowadzania całego szeregu postępowań z zakresu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – zarówno w sektorze publicznym jak i w sektorze prywatnym.

Wyróżnia się bardzo dobrą znajomością prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego oraz kodeksu spółek handlowych.

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego
Jarosław Nogalski

ul. Forsycjowa 9, 20-225 Lublin
mobile +48 606 870 836

Społeczność

Członkostwo

logo.svg
Image