Jarosław Nogalski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie.

Ukończył aplikację prokuratorską oraz studia doktoranckie w Zakładzie Bankowości i Finansów Publicznych Wydziału Prawa, Administracji i Prawa Kanonicznego KUL w Lublinie.

Image
Image

Członek rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym również pełniący funkcję przewodniczącego.

Pracował w instytucjach rynku finansowego, posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego, licencję likwidatora szkód majątkowych, jak i licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego
Jarosław Nogalski

ul. Forsycjowa 9, 20-225 Lublin
mobile +48 606 870 836

Społeczność

Członkostwo

logo.svg
Image