Zakres:

Pracodawcom doradzamy w procesach związanych z zatrudnianiem jak i zwalnianiem pracowników. Poza tym wdrażamy regulaminy organizacyjne, regulaminy pracy i wynagradzania w przedsiębiorstwach zatrudniających nawet po 200-300 pracowników, co pozwala zarządowi na prawidłowy proces rekrutacji i wynagradzania swojej załogi lub przeprowadzić zmiany organizacyjne i zwolnienia grupowe.
Image
Image