Zakres:

  • reprezentujemy swoich Klientów przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz w sadach w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia związane z wypadkami komunikacyjnymi i wypadkami w pracy. Nasi Klienci poza odszkodowaniami za utratę zdrowia lub życia osób bliskich otrzymują również zwrot kosztów leczenia, wynajmu pojazdów zastępczych, czy kosztów pochówku osób bliskich
  • z uwagi na wykonywany przeze mnie w przeszłości zawód agenta ubezpieczeniowego i likwidatora szkód potrafię uzyskać dla swojego Klienta godziwe odszkodowanie i zadośćuczynienie adekwatne do uszczerbku na zdrowiu i cierpienia osoby poszkodowanej
Image