Zakres:

  • stała obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego
  • bieżące doradztwo dla pracowników urzędów samorządowych
  • obsługa prawna organów wykonawczych i stanowiących JST – sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń, uchwał
  • uczestnictwo w procesie zamówień publicznych
  • obsługa ośrodków pomocy społecznej, zakładów komunalnych, placówek oświaty
  • przekształcenia lub tworzenie spółek z kapitałem jednostek samorządu terytorialnego, a następnie nadzór nad działalnością poprzez członkostwo w radzie nadzorczej
Image
Image