JAK DZIAŁAMY

 • Doradztwo prawne w siedzibie klienta
 • Obsługa prawna prowadzona jest przez wyznaczonego prawnika przy pełnym wsparciu całego zespołu Kancelarii
 • Reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
 • Reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi - wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny
 • Reprezentowanie klienta przed urzędami i innymi instytucjami publicznymi
 • Stały kontakt telefoniczny i e-mailowy z Kancelarią
 • Bieżące przygotowywanie zleceń
 • Udział w negocjacjach
 • Wsparcie współpracujących z Kancelarią specjalistów z innych dziedzin: adwokatów, notariuszy, rzeczoznawców majątkowych, księgowych, doradców podatkowych

ZASADY ROZLICZEŃ

Zasady współpracy są każdorazowo ustalane z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Kancelarię w oparciu o jeden z poniższych systemów:

 • Jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe (za konkretną sprawę, oparte przede wszystkim na stawkach wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych, przy uwzględnieniu stopnia złożoności sprawy)
 • Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe (stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych lub jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem ustalonego zakresu świadczonych usług)
 • Wskazane formy wynagrodzenia mogą zostać uzupełnione o tzw. premię za sukces (success fee), która płatna jest w wypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego
Jarosław Nogalski

ul. Forsycjowa 9, 20-225 Lublin
mobile +48 606 870 836

Społeczność

Członkostwo

logo.svg
Image